Število delovnih ur na mesec – mesečna delovna obveznost, v odvisnosti od tega ali se dela samo med tednom ali vse dneve v tednu.

Mesec Delovniki
dni (ur)
Prazniki
dni (ur)
Skupaj dni Skupaj ur
delo med tednom
Skupaj ur
delo vse dni
januar 21 (168) 1 (8) 22 176 174
februar 19 (152) 1 (8) 20 160 160
marec 23 (184) 0 23 184 180
april 18 (144) 2 (16) 20 160 166
maj 21 (168) 2 (16) 23 184 180
junij 22 (176) 0 22 176 174
julij 21 (168) 0 21 168 174
avgust 22 (176) 1 (8) 23 184 180
september 21 (168) 0 21 168 173
oktober 21 (168) 1 (8) 22 176 173
november 21 (168) 1 (8) 22 176 173
december 19 (152) 2 (16) 21 168 173
Skupaj 249 (1992) 11 (88) 260 2080 2080