Narejenih je nekaj večjih sprememb:

  • izmenam, ki jih imajo delavci je dodana tudi veščina. Tako lahko nekdo dela od 6-14 samo kot bolničar, od 6:30-14:30 pa samo kot sestra.
  • delavcem lahko dodelite točno določene izmene, kot je bilo do sedaj, po novem pa lahko zapišete tudi tako, da naj delavec dela vse izmene, ki se kakorkoli dotaknejo neke periode – npr. od 9-12 ure
  • vpeljva sestavljenih izmen, ki nadomeščajo tudi deljen delovni čas. Po novem lahko nekdo dela poljubno deljen delovni čas in v vsakem času svojo veščino. Tako je lahko nekdo najprej zdravnik, potem dežuren in nato še v pripravljenosti. Lahko je tudi prodajalka pri kruhu in potem na blagajni.

Novosti lahko sledite tudi na dokumentu: https://sites.google.com/site/razporejanjedelavcev/novosti. Razporejanje delavcev in izdelava plana dela je zahtevno delo, zato poskušamo pomagati sestavljalcem z novimi možnostmi.