Sejem FellTheFuture je za nami

Na sejmu smo prikazali naše novosti – Umetna inteligenca v praksi. Imeli smo tudi predavanje na temo umetne inteligence, saj smo raziskovalci svoje UI in to take, ki je sposobna popolnoma sama sestaviti urnik slovenskih šol ali razporediti delavce in jim narediti plan dela.

Novosti WoShi v 1.83.02

Narejenih je nekaj večjih sprememb:

 • izmenam, ki jih imajo delavci je dodana tudi veščina. Tako lahko nekdo dela od 6-14 samo kot bolničar, od 6:30-14:30 pa samo kot sestra.
 • delavcem lahko dodelite točno določene izmene, kot je bilo do sedaj, po novem pa lahko zapišete tudi tako, da naj delavec dela vse izmene, ki se kakorkoli dotaknejo neke periode – npr. od 9-12 ure
 • vpeljva sestavljenih izmen, ki nadomeščajo tudi deljen delovni čas. Po novem lahko nekdo dela poljubno deljen delovni čas in v vsakem času svojo veščino. Tako je lahko nekdo najprej zdravnik, potem dežuren in nato še v pripravljenosti. Lahko je tudi prodajalka pri kruhu in potem na blagajni.

Novosti lahko sledite tudi na dokumentu: https://sites.google.com/site/razporejanjedelavcev/novosti. Razporejanje delavcev in izdelava plana dela je zahtevno delo, zato poskušamo pomagati sestavljalcem z novimi možnostmi.

Delovna obveznost za 2018

Mesečna obveznost dela za delavce, ki delajo samo delovne dneve (5 dni na teden) in za tiste, ki delajo 6 dni ali vse dneve v tednu.

Mesec Delovni dnevi Prazniki Skupaj Mesečne ure
5x teden 6x teden
1 21 2 23 184 180
2 19 1 20 160 160
3 22 0 22 176 180
4 19 2 21 168 166
5 21 2 23 184 180
6 20 1 21 168 174
7 22 0 22 176 174
8 22 1 23 184 180
9 20 0 20 160 166
10 22 1 23 184 180
11 21 1 22 176 174
12 19 2 21 168 174
Vsota 248 13 261 2088 2088

Te ure nastavite v programu WoShi za avtomatsko računanje razporeda delovnega časa z evolucijsko umetno inteligenco:
Orodja/Mesečni podatki

Novosti v programu WoShi

V sekciji Prisotnost v obdobju in Turnusi je dodana možnost kopiranja z vrednostmi, ter kopiranje in leplenje s katerim lahko spreminjamo vrstni red zapisov.

Pri ročnem urejanju lahko sedaj pri spreminjanju ali dodajanju izmen dodate tudi vrsto izvora. Namen je sledenje nadomeščanj in spremeb vnešenih dopustov.

Pri urejanju delavcev je dodano polje Partner ID, ki se uporablja pri izmenjavi podatkov z drugimi programi – običajno z registracijo delovnega časa.

Več o tem.

Graf prisotnosti na gantogramu

Za večjo preglednost števila prisotnih delavcev v nekem trenutku, smo dodelali gantogram razporeda s planirano prisotnostjo. Prikazuje minimalno in maksimalno zahtevano prisotnost, ter dejansko plansko prisotnost – več.

Število delovnih dni in ur

Število delovnih ur na mesec – mesečna delovna obveznost, v odvisnosti od tega ali se dela samo med tednom ali vse dneve v tednu.

Mesec Delovniki
dni (ur)
Prazniki
dni (ur)
Skupaj dni Skupaj ur
delo med tednom
Skupaj ur
delo vse dni
januar 21 (168) 1 (8) 22 176 174
februar 19 (152) 1 (8) 20 160 160
marec 23 (184) 0 23 184 180
april 18 (144) 2 (16) 20 160 166
maj 21 (168) 2 (16) 23 184 180
junij 22 (176) 0 22 176 174
julij 21 (168) 0 21 168 174
avgust 22 (176) 1 (8) 23 184 180
september 21 (168) 0 21 168 173
oktober 21 (168) 1 (8) 22 176 173
november 21 (168) 1 (8) 22 176 173
december 19 (152) 2 (16) 21 168 173
Skupaj 249 (1992) 11 (88) 260 2080 2080

Prazniki in prosti dnevi

Dela prosti dnevi v letu 2017:

 • 1. januar – novo leto
 • 8. februar – slovenski kulturni praznik
 • 17. april – velikonočni ponedeljek
 • 27. april – dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj – praznik dela
 • 25. junij  –  dan državnosti
 • 15. avgust  –  Marijino vnebovzetje
 • 31. oktober  –  dan reformacije
 • 1. november  –  dan spomina na mrtve
 • 25. december  –  božič
 • 26. december  –  dan samostojnosti in enotnosti

Kriteriji za izračun razporeda

S kriteriji umetno inteligenco usmerjamo v razporejanje po naših potrebah. Različne organizacije imajo različne kriterije, kaj jim je bolj pomembno za izračun.

Ponekod je pomemben ritem turnusov (npr. ruski turnus), drugje opravljene ure delavca, povsod zakonske omejitve – več.

Ročne spremembe razporeda

Zaradi nenapovedanih odsotnosti morate spremeniti razpored, kar lahko naredite tudi ročno.

Ročno spreminjanje razporeda pride v poštev pri manjšnih spremembah, ki nam vzamejo manj časa, kot če bi enake zahteve vnesli v razpored in ga dali v ponovno računanje. Zavedati se moramo, da bomo zelo verjetno pokvarili kvaliteto razporeda in morda kršili zakonske kriterije – več.

Dodatne možnosti prisotnosti

V sekcijo Prisotnost v obdobju smo dodali nove možnosti s katerimi lahko zahtevate različne pogoje za delavce.

Primeri:

 • delavec naj dela 1-2x v nedeljo
 • če delavec dela v soboto in nedeljo, naj ne dela v ponedeljek in ne naslednji vikend
 • vsak delavec naj ima vsaj en prost vikend
 • nočni turnus naj bo od ponedeljka do četrtka ali od petka do nedelje

Več v navodilih.

Razporejanje po veščinah

Sedaj lahko vsakemu delavcu dodaste veščine – delovno mesto, ki jih obvlada in za vsako veščino določite prioriteto.

Tako je lahko delavka sestra s prioriteto 1 in bolničarka s prioriteto 10. WoShi jo bo razporejal primarno na mesto sestre, če pa bo v nekem primeru manjkalo bolničark, bo pa dovolj sestr, bo sestra lahko tudi delala na delovnem mestu bolničarke. Bolničarka nima veščin sestre, zato nje ne bo razporejal na mesto sestre.