S kriteriji umetno inteligenco usmerjamo v razporejanje po naših potrebah. Različne organizacije imajo različne kriterije, kaj jim je bolj pomembno za izračun.

Ponekod je pomemben ritem turnusov (npr. ruski turnus), drugje opravljene ure delavca, povsod zakonske omejitve – več.