stevilo_delavcev

Število delavcev po dnevih in obdobjih v dnevu